Itinerary

HARI

ROUTE

PROGRAM

PERTAMA

JAKARTA – MADINAH

Pelepasan keluarga  & pemberangkatan ke Madinah

KEDUA

MADINAH

Ziarah ke makam Rasulullah, sahabat & pemakaman Baqi’

KETIGA

MADINAH

Ziarah ke makam syuhada Uhud, masjid Quba, masjid Qiblatain, kebun kurma & pemerasan susu unta

KEEMPAT 

MADINAH-MAKKAH

I’tikaf & dzikir do’a di Raudhah / masjid Nabawi

KELIMA

MAKKAH

Umroh & ziarah ke pemakaman Ma’la

KEENAM

MAKKAH

Ziarah ke Jabal Tsur, Jabal Nur, Gua Hira, Jabal Rahmah

KETUJUH

MAKKAH

Umroh & i’tikaf di masjid al-Haram

KEDELAPAN

MAKKAH –  JEDDAH

Thawaf wada, city tour Jeddah & menuju bandara

KESEMBILAN

JAKARTA

Tiba di Jakarta & kembali ke kampung halaman